Select Page

Speed processerne op – med AI og analyse af data

Ventetid og forsinkelser koster dyrt i både produktions- og servicevirksomheder. Eksempelvis hvis I…

N

mangler overblik over, hvad der kan automatiseres

N

har forsinkelser hos leverandører

N

har mange delprocesser i produktionen og dermed risici for flaskehalse

N

skal koordinere unødigt såvel internt som eksternt

Eller hvis mange medarbejdere skal ind over samme kunde.

Jo flere medarbejdere og processer I har, jo mere kan I vinde ved at få konkrete tal på, hvor det største spild sker. De tal kan vi sikre jer ved hjælp af det avancerede BI-system, Cenarity.

Et intelligent system, der bygger på AI og sofistikerede algoritmer og giver et detaljeret overblik over, hvor jeres dyre processer er, og hvor I vil vinde mest ved at sætte ind. En viden, som andre BI-systemer ikke giver, og som vi bygger alt vores efterfølgende optimeringsarbejde på:

Data giver præcis monitorering og simulering

Når I har overblikket over jeres processer og fejlkilder, kan I optimere processerne og simulere effekten af forskellige optimeringstiltag.

Monitorering

Vi indsætter en kontinuerlig overvågning af dataflow i jeres eksisterende systemer, så nøglemedarbejdere fremover får notifikationer, hvis processen ikke kører som planlagt på udvalgte parametre. Derfor kan I fremover reagere straks ved den mindste uregelmæssighed eller forsinkelse. Og ofte kan I optimere helt andre steder – og med større udbytte, end I selv er klar over.

Simulering

Når I fremover skal justere processerne, kan vi simulere, hvilke krav I skal stille, for at opnå det ønskede resultat og sikre en stabil proces. Derfor kan I vurdere på forhånd, hvor stor risiko I tager på leveringstiden i forhold til ønsket om at have så lille et lager som muligt, og hvorvidt udbyttet står mål med indsatsen, eller om I skal hyre mere personale.

Hurtig proces

Få analysen efter få uger

Alle jeres processer bliver allerede tracket digitalt, og vi kan tilgå dem med remote adgang. Derfor kan vi lave analysen for jer, uden I selv skal indover – når først vi har defineret opgaven.

Efter 1-2 uger har vi nøgletal + konklusioner klar og fremlægger resultaterne på et møde hos jer, så I ved, hvor de langsomme og dyre processer er. Herefter kan vi monitorere og simulere præcise resultater og prognoser ud fra jeres data, som altid er aktuel, fordi det løbende opdateres.

Og fordi vi arbejder ud fra data, kan vi løse opgaver mere præcist end lean-konsulenter, proceskonsulenter og managementkonsulenter, der ofte skal interviewe medarbejderne for at få et indblik i processerne. En metode, der ikke alene er dyr i konsulenttid, men også i jeres interne tidsforbrug.

Se, hvor hurtigt investeringen tjener sig selv ind

Priserne varierer efter størrelsen på opgaven.

Analyse

Fra kr. 40.000

Monitorering

Fra kr. 20.000 + analyse

Hertil kan købes et abonnement til løbende overvågning af notifikationerne. Fra 3.000 kroner per måned

Simulering

Fra kr. 50.000 + analyse

Så alt efter, hvad I betaler for ventetid og ineffektive medarbejdere og tabte kunder i dag, kan Cenarity hurtigt tjene sig selv ind. Se konkrete eksempler herunder.

Eksempler på

Business cases

01.

Business case fra supply chain:

Analysen viser, at virksomhedens største leverandør ændrer leveringstid på 23% af alle ordrelinjer og dette sker i gennemsnit 17 dage efter den første bekræftelse.

Notifikationer indsættes og leverandøren kobles på Cenarity, så produktionsvirksomheden fremover får information om ændrede leveringstider helt automatisk.

Resultat: Virksomheden er dagligt opdateret – mod tidligere hvor de ofte var en uge bagud ift. forventede leveringstider. Derfor kan de nu reagere på uregelmæssigheder en hel uge tidligere og sætte en anden produktion i gang i stedet for den planlagte.

Med simulering kan virksomheden se helt konkret, hvor meget sikkerhedsmargin, de skal lægge ind i deres leveringstid for at undgå forsinkelser, der påvirker den videre produktionsplan.

02.

Business case fra kundeservice:

Kan både være field service, teknisk support, låneansøgning, forsikringssag m.m.

Analysen viser, at 18% af alle servicesager tager længere tid end målsætningen om 10 dage.

Notifikationer indsættes, hvis der går mere end 2 dage, siden sidste interaktion med kunden på en given servicesag.

Resultat: Andelen af servicesager der tager længere tid end 10 dage bliver reduceret til 12%, og kundetilfredshedsgrad stiger fra 76% til 92%.

Notifikationerne kan avanceres yderligere, efter hvor komplicerede de forskellige sager kan være. Eksempelvis kan et forsikringsselskab indsætte maks 4 dages sagsbehandlingstid, hvis der er tale om en stjålen cykel og 60 dage, hvis der er tale om et brændt hus.

Med simulering kan virksomheden forudse, hvornår de travle perioder vil opstå og vurdere, om det bedst kan svare sig at ansætte flere medarbejdere, hyre vikarer eller acceptere den forlængede svartid.

Mange medarbejdere = Større værdi af Cenarity

Jo flere medarbejdere, I har, og jo flere komplicerede processer, I gennemfører, jo bedre match er vi. For jo mere der skal koordineres, jo vigtigere er de strømlinede processer.

Det kan være processer som ordreflow, lageroptimering, distribution, betalingsflow, support, vedligeholdelse eller kvalitetskontrol. Særligt dialog med kunder før, under eller efter et køb er ofte et vigtigt sted at sætte ind. Både pga. tidsforbruget, men også kundens vurdering af jer som et professionelt firma, de gerne vil handle hos igen.

Derfor er I vores optimale kunde, hvis I har mindst 50 medarbejdere: Uanset om I driver en produktionsvirksomhed eller en servicevirksomhed som eksempelvis en bank eller et forsikringsselskab. For her kan vi generere den største værdi.

Som driftschef, kvalitetschef eller logistikchef bliver du jo målt på dine KPI’er, og ofte kan vi finde flere steder at optimere processen, end du selv er klar over. Så kontakt os endelig – uanset om du selv har en formodning om, hvor de dyre ventetider er, eller vi skal dokumentere det for dig.

Bag om

Hjernerne bag Cenarity

Bag Cenarity er 3 skarpe hjerner:

De to softwareudviklere Tomas Rosin og Bartosz Bień og CEO Carsten Engelsfelt, som står for al kundekontakt. Sidstnævnte så et behov for at udnytte AI og eksisterende data til at procesoptimere mere effektivt efter at havde arbejdet med procesoptimering + 20 år på tværs af Europa. Han mødte de lige så erfarne udviklere Tomas Rosin og Bartosz Bień, der i 8 år havde leveret Smart Grid simulering services.

Sammen skabte de procesanalysesystemet Cenarity og stiftede firmaet af samme navn.

Tomas Rosin

Softwareudvikler

Bartosz Bień

Softwareudvikler

Carsten Engelsfelt

CEO

Cenaritys definition på processer

N

Aktiviteter, der hænger sammen i løbet af et tidsforløb

N

Fast definerede input, aktiviteter og output (ellers er det et projekt)

N

Gentages med høj hyppighed (f.eks. ikke en strategiproces)